აიპ ფონდი "თაობა" არის ხანდაზმულებთან მომუშავე წამყვანი ორგანიზაცია საქართველოში, რომლის საქმიანობას საფუძველი ჩაეყარა 1990-იანი წლების დასაწყისში.

"თაობა" ახორციელებს სამედიცინო და სოციალურ პროგრამებს, იცავს ხანდაზმულთა ინტერესებს. თანამშრომლობს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სასწავლო დაწესებულებებთან, ეკლესიასთან. მონაწილეობს ადგილობრივი, რეგიონული და საერთაშორისო ქსელების და ფორუმების მუშაობაში.

"თაობის" ინიციატივით, 2006 წლიდან, საქართველოში აღინიშნება ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე - 1 ოქტომბერი.

2007 წელს SocialCert GmbH-ის მიერ მიენიჭა ხარისხის საერთაშორისო სერთიფიკატი ISO 9001:2008.

2008 წელს გახდა საერთაშორისო საგანმანათლებლო ქსელის Interdiac-ის წევრი.

2009 წელს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად დააფუძნა "კოალიცია შინმოვლა საქართველოში".

იმის გამო, რომ საქართველოში მცხოვრები მოხუცების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება სასურველისგან, "თაობა" თავის მისიად აცხადებს ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობას, რაც უნდა განხორციელდეს, ერთი მხრივ, ტრადიციული ფასეულობების აღორძინებით, მეორე მხრივ, თანამედროვე მიდგომების დანერგვით.
"თაობა" ზრუნავს, რათა მოხდეს:

  • ხანდაზმულების რესურსების მაქსიმალური გამოყენება საკუთარი თავისა და სხვების დასახმარებლად;
  • მიკროსოციალური გარემოს ყურადღების და რესურსების ოპტიმალური კონცენტრირება ხანდაზმულთა პრობლემების გადასაჭრელად;
  • ქვეყანაში ხანდაზმულთა მიმართ დამსახურებული დამოკიდებულების აღდგენა-ჩამოყალიბება და რაციონალური სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
  • საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა საქართველოში მცხოვრები ხანდაზმულების პრობლემებზე და მათი ძალისხმევის ადეკვატური გამოყენება.

1. ხანდაზმულთა კლუბი - საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ტრადიციული დღის ცენტრი. ყველა ხანდაზმულს, მისი ინტერესების მიხედვით, შეუძლია დაესწროს კლუბის სხვადასხვა თერაპიულ, შემეცნებით, კულტურულ, გასართობ და სპორტულ ღონისძიებებს;

2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი - სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქმედი ერთეული, უპირატესად, ხანდაზმული კონტინგენტისთვის. საქმიანობა წარიმართება დამტკიცებული სტანდარტების მიხედვით;

3. სოციალური საწარმო - ხანდაზმულები ტრადიციული წესით ამზადებენ ღვინოს, ჩურჩხელას, ხილფაფებს, ვაშლის ძმარს. პროდუქცია განკუთვნილია შიდა მოხმარებისთვის;

4. შინმოვლა - დაუძლურებული და ლოგინს მიჯაჭვული ადამიანებისთვის კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება ბინაზე.