ხანდაზმულობა დანაშაული არ არის – ფონდი “თაობა”

ხანდაზმულობა დანაშაული არ არის - ფონდი "თაობა"

ჩვენი მისია

იმის გამო, რომ საქართველოში მცხოვრები მოხუცების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება სასურველისგან, “თაობა” თავის მისიად აცხადებს ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობას, რაც უნდა განხორციელდეს, ერთი მხრივ, ტრადიციული ფასეულობების აღორძინებით, მეორე მხრივ, თანამედროვე მიდგომების დანერგვით.
“თაობა” ზრუნავს, რათა მოხდეს:

  • ხანდაზმულების რესურსების მაქსიმალური გამოყენება საკუთარი თავისა და სხვების დასახმარებლად;
  • მიკროსოციალური გარემოს ყურადღების და რესურსების ოპტიმალური კონცენტრირება ხანდაზმულთა პრობლემების გადასაჭრელად;
  • ქვეყანაში ხანდაზმულთა მიმართ დამსახურებული დამოკიდებულების აღდგენა-ჩამოყალიბება და რაციონალური სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
  • საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა საქართველოში მცხოვრები ხანდაზმულების პრობლემებზე და მათი ძალისხმევის ადეკვატური გამოყენება.

განსაკუთრებული ტიპის სისხლი

74 წლის ავტრალიელმა ჯეიმს ჰარისონმა, თავისი სიცოცხლის მანძილზე დაახლოებით 1000 ჯერ ჩააბარა სისხლი. მას ყველა სხვა მოკვდავისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული ტიპის სისხლი აქვს, რომელიც ძალიან...

განსაკუთრებული ტიპის სისხლი

74 წლის ავტრალიელმა ჯეიმს ჰარისონმა, თავისი სიცოცხლის მანძილზე დაახლოებით 1000 ჯერ ჩააბარა სისხლი. მას ყველა სხვა მოკვდავისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული ტიპის სისხლი აქვს, რომელიც ძალიან...

განსაკუთრებული ტიპის სისხლი

74 წლის ავტრალიელმა ჯეიმს ჰარისონმა, თავისი სიცოცხლის მანძილზე დაახლოებით 1000 ჯერ ჩააბარა სისხლი. მას ყველა სხვა მოკვდავისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული ტიპის სისხლი აქვს, რომელიც ძალიან...

განსაკუთრებული ტიპის სისხლი

74 წლის ავტრალიელმა ჯეიმს ჰარისონმა, თავისი სიცოცხლის მანძილზე დაახლოებით 1000 ჯერ ჩააბარა სისხლი. მას ყველა სხვა მოკვდავისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული ტიპის სისხლი აქვს, რომელიც ძალიან...

განსაკუთრებული ტიპის სისხლი

74 წლის ავტრალიელმა ჯეიმს ჰარისონმა, თავისი სიცოცხლის მანძილზე დაახლოებით 1000 ჯერ ჩააბარა სისხლი. მას ყველა სხვა მოკვდავისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული ტიპის სისხლი აქვს, რომელიც ძალიან...

შთაბეჭდილებები, მიღებული ცოდნა, გამოცდილება…

შთაბეჭდილებები, მიღებული ცოდნა, გამოცდილება... მნიშვნელოვანი ცნებები, რომლებიც ნამდვილად მივიღე ფონდ „თაობა“– ში ყოფნის პერიოდში, ასევე სითბო და სიყვარული. პრაქტიკის პირველივე დღიდან ცხადი გახდა, რომ...