პორტალი შეიქმნა „თაობის“ პროექტის ფარგლებში, „კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ დაფინანსებით,
Bread for the World-ის მხარდაჭერით.

The portal was created within the project “Taoba” with the funding of “Consulting and Training Center” and with the support of
“Bread for the World”.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED | CREATED BY SOLOSTUDIO