ხანდაზმული ადამიანი და სამართალი

იურიდიული სამართალი არის სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ქცევის წესების ერთობლიობა, რომელთა შესრულება სავალდებულოა და მათ შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს სახელმწიფო სხვადასხვა ინსტიტუტების მეშვეობით. ქცევის წესები წარმოდგენილია კანონებში, რომელებიც არეგულირებენ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, ხოლო ამ ურთიერთობების რეგულირებაში სამართლისა და მორალის, როგორც რეგულატორების, დანიშნულებაა, ზემოქმედება მოახდინოს და განსაზღვროს ადამიანთა ქცევები/საქციელები და ამით დაიცვას კონკრეტული ინდივიდების, სოციალური ჯგუფების ან მთლიანად საზოგადოების ინტერესები.

საქართველოს კონსტიტუცია ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს. აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს შორის არ არის თვისობრივი განსხვავება, ორივე მათგანი ადამიანს, ინდივიდს, ანიჭებს გარკვეული ქმედებების განხორციელების შესაძლებლობას (მაგ., გამოხატვის თავისუფლება გვანიჭებს უფლებას, თავისუფლად გამოვთქვათ საკუთარი მოსაზრებები ისე, რომ ამისთვის არ დავისაჯოთ, ასევე, ვფლობდეთ და განვკარგავდეთ საკუთარ ქონებას და სხვა) ან იცავს რაიმე გარე ზემოქმედებისგან (მაგ., წამების აკრძალვა – არავის აქვს უფლება, მოგვაყენოს ფიზიკური ან ფსიქიკური ტანჯვა).

აღსანიშნავია, რომ ხანდაზმული ადამიანები ხშირად განიცდიან სხვადასხვა სახის სასტიკ მოპყრობას იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც ისინი ენდობიან. რიგ შემთხვევებში, სისასტიკე სისტემატიურ ხასიათს ატარებს. ხანდაზმული ადამიანების მიმართ სასტიკ მოპყრობას მრავალი ფორმა აქვს, მათ შორის, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური, ასევე ფინანსური და მატერიალური ძალადობა, მიტოვება, უგულებელყოფა და ღირსებისა და პატივისცემის მნიშვნელოვანი დაკარგვა. არსებული მოცემულობიდან გამომდინარე, სასურველია, ასაკოვანი ადამიანი ინფორმირებული იყოს იმ საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ, რომელიც მისცემს მას საშუალებას, საკუთარი ქონების უზრუნველყოფით მოიპოვოს მარჩენალი, გააჩუქოს, ხოლო მძიმე შეურაცხოფისა და უმადურობის შემთხვევაში, დაიბრუნოს გაჩუქებული ქონება, შრომისუნარიანი შვილებისგან და შვილიშვილებისგან მოითხოვოს მათი მოვალეობის შესრულება და, საჭიროების შემთხვევაში, ალიმენტის გადახდევინება, ოჯახის წევრის მიერ ძალადობის განხორციელების შემთხვევაში, იყოს დაცული მისი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება.

მსგავსი ამბები

ხშირად დასმული კითხვები

https://www.youtube.com/watch?v=v7ZTrbtsrS0 ხშირად დასმული კითხვები მოვლასთან დაკავშირებით 1. როგორ უნდა მოვაწყოთ პაციენტის ოთახი სახლის პირობებში? საწოლი უნდა იდგეს ნათელ,...

ყოველდღიური ცხოვრებისეული საქმიანობები

ყოველდღიური ცხოვრებისეული საქმიანობები • გულისხმობს აქტივობებს შემდეგ სფეროებში: ურთიერთობა; მოძრაობა; სხეულის მოვლა; სასიცოცხლო ფუნქციების ხელშეწყობა; ჭამა-სმა; გამოყოფა;...

რა ნიშნავს მოვლა?

https://www.youtube.com/watch?v=GdoN_FbJyog მოექეცი სხვას ისე, როგორც შენ გინდა, რომ მოგექცნენ... მოვლა ნიშნავს დახმარებას, დაცვას, ზრუნვას, მოქმედებას, მოტივირებას,...

რას ვაკვირდებით მოსავლელ პაციენტთან

https://www.youtube.com/watch?v=Qy7dnJGpwhM საერთო დაკვირვება: • ცხოვრების პირობები • რეაქცია • ცნობიერება • გუნება-განწყობა • სულიერი მდგომარეობა • სიარული • სხეულის დაჭერა შემდეგ ვიკვლევთ: კანი • როგორია? – თბილი თუ ცივი, მშრალი თუ სველი,...

მოვლის მსოფლიო ისტორია

ზრუნვა სხვებზე და მზადყოფნა მათ დასახმარებლად ადამიანთა მოდგმის მნიშვნელოვანი თვისებაა. პირველყოფილი ადამიანები ერთმანეთს ყოველთვის...