დემენციის ძირითადი გზავნილები

  • დემენცია დღევანდელი კაცობრიობის ერთ-ერთი გლობალური ტვირთი და საზრუნავია.
  • დემენცია არის ერთგვარი საფასური ბოლო ათწლეულებში სიცოცხლის ხანგრძლივობის არნახული – 20-25 წლით გაზრდის.
  • დემენციის დროს პიროვნება უფრო ადრე კვდება, ვიდრე მისი ფიზიკური სხეული.
  • დემენციის შემთხვევების მნიშვნელოვანი ზრდა თითოეულ ოჯახს ადრე თუ გვიან დააყენებს ოჯახის წევრთან დაკავშირებული პრობლემის წინაშე.
  • დემენცია მთელ ოჯახს აყენებს მნიშვნელოვანი სტრესის წინაშე. ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სოციალური, ფინანსური ტვირთი იწვევს ე. წ. „გადაწვის ფენომენს“.
  • დემენცია დაავადების შედეგია და არა ცუდი საქციელის.
  • დემენციის დროს მნიშვნელოვანია სწორი ამოცანის ჩამოყალიბება: მისი შეჩერება ან მდგომარეობის გაუმჯობესება პრაქტიკულად შეუძლებელია; ამიტომ, მთავარია დემენციის მქონე ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე ზრუნვა, მისი კარგი ცხოვრების უზრუნველყოფა შეცვლილი რეალობის პირობებში – ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება, შენარჩუნებული უნარ-ჩვევების გამოყენება, კვება, ჰიგიენა, თბილი გარემო, სხვა დაავადებებისგან დაცვა, ძალადობის პრევენცია.
  • ნებისმიერ ჩვენგანს შეიძლება განუვითარდეს დემენცია.

მსგავსი ამბები

შინმოვლის სტანდარტები

შინმოვლის სტანდარტები >> იხილეთ ბმული

შინმოვლის კონცეფცია

შინმოვლის კონცეფცია

შინმოვლის ტექნიკური რეგლამენტი

აღნიშნული დოკუმენტის მიზანია შინმოვლის მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრა და შედეგად, შინმოვლის მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. წინამდებარე...

საყოფაცხოვრებო-ტექნიკური ჩარევის კითხვარი

საყოფაცხოვრებო-ტექნიკური ჩარევის კითხვარი

ბართელის ინდექსი

ბართელის ინდექსი

შარდის შეკავება და შეუკავებლობა

საშარდე სისტემის სიმპტომები საშარდე სისტემის დარღვევებიდან ყველაზე ხშირია შარდის შეუკავებლობა და დიზურია. შეუკავებლობა მიზეზი: გარეთა საშარდე...