დემენციის ძირითადი გზავნილები

  • დემენცია დღევანდელი კაცობრიობის ერთ-ერთი გლობალური ტვირთი და საზრუნავია.
  • დემენცია არის ერთგვარი საფასური ბოლო ათწლეულებში სიცოცხლის ხანგრძლივობის არნახული – 20-25 წლით გაზრდის.
  • დემენციის დროს პიროვნება უფრო ადრე კვდება, ვიდრე მისი ფიზიკური სხეული.
  • დემენციის შემთხვევების მნიშვნელოვანი ზრდა თითოეულ ოჯახს ადრე თუ გვიან დააყენებს ოჯახის წევრთან დაკავშირებული პრობლემის წინაშე.
  • დემენცია მთელ ოჯახს აყენებს მნიშვნელოვანი სტრესის წინაშე. ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სოციალური, ფინანსური ტვირთი იწვევს ე. წ. „გადაწვის ფენომენს“.
  • დემენცია დაავადების შედეგია და არა ცუდი საქციელის.
  • დემენციის დროს მნიშვნელოვანია სწორი ამოცანის ჩამოყალიბება: მისი შეჩერება ან მდგომარეობის გაუმჯობესება პრაქტიკულად შეუძლებელია; ამიტომ, მთავარია დემენციის მქონე ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე ზრუნვა, მისი კარგი ცხოვრების უზრუნველყოფა შეცვლილი რეალობის პირობებში – ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება, შენარჩუნებული უნარ-ჩვევების გამოყენება, კვება, ჰიგიენა, თბილი გარემო, სხვა დაავადებებისგან დაცვა, ძალადობის პრევენცია.
  • ნებისმიერ ჩვენგანს შეიძლება განუვითარდეს დემენცია.

მსგავსი ამბები

სამი ისტორია

  მოვხუცდი და თვალის ჩინი დავკარგე. მხოლოდ ბუნდოვან ლანდებს ვხედავდი და უიმედობამაც მომიცვა. მეგონა, ასე...

ხანდაზმულთა ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

  ხანდაზმულებს საქართველოში შეუძლიათ ისარგებლონ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით. მათგან...

ხანდაზმულთა სოციალური მდგომარეობა საქართველოში

  ხანდაზმულობის ძირითადი გამოწვევა არის ის, რომ გარკვეული ასაკის მიღწევის შემდეგ მცირდება ადამიანის შრომისუნარიანობა და...

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ძირითადი ღონისძიებები

სოციალური დაცვის სახეები შეიძლება დავყოთ 2 ძირითად ჯგუფად: ფულადი გასაცემლები და არაფულადი სარგებელი. ფულადი...

პროგრამები ხანდაზმულთათვის – კვლევის ანგარიში

წინამდებარე კვლევა ჩატარდა ფარგლებში პროექტისა: „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა ხანდაზმულებისთვის საქართველოში - არსებული სერვისები...