თერთმეტი რჩევა დემენციის მქონე ადამიანებთან უკეთესი კომუნიკაციისთვის

 1. საუბარი წარმართეთ თვალების თანაბარ სიმაღლეზე/დონეზე;
 2. გამოხატეთ კეთილგანწყობა და ყურადღება;
 3. გამოიყენეთ მარტივი, მოკლე წინადადებები (საჭმელი მზადაა);
 4. ისაუბრეთ ნელა და გარკვევით (   ა ხ ლ ა ვ ე   წ ა ვ ა ლ თ);
 5. ხაზი გაუსვით თქვენს სიტყვებს ჟესტებითა და მიმიკებით (ის ისეთი დიდია!);
 6. ყურადღება მიაქციეთ ასევე ემოციების ცვლილებას;
 7. მიეცით დრო პასუხისთვის (მმმ ….);
 8. მოუსმინეთ ყურადღებით და დააკვირდით სხეულის ენას;
 9. ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი რამ თქვით ან იკითხეთ (ნაყინი გინდა თუ ნამცხვარი?);
 10. ნუ დაუსვამთ კითხვებს: რატომ? რისთვის? როდის? სად?;
 11. აჩვენეთ, რომ მიღწეული დაუფასეთ, ნუ მიუთითებთ შეცდომებზე.

 

გერმანიის ალცჰაიმერის საზოგადოება

მსგავსი ამბები

სამი ისტორია

  მოვხუცდი და თვალის ჩინი დავკარგე. მხოლოდ ბუნდოვან ლანდებს ვხედავდი და უიმედობამაც მომიცვა. მეგონა, ასე...

ხანდაზმულთა ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

  ხანდაზმულებს საქართველოში შეუძლიათ ისარგებლონ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით. მათგან...

ხანდაზმულთა სოციალური მდგომარეობა საქართველოში

  ხანდაზმულობის ძირითადი გამოწვევა არის ის, რომ გარკვეული ასაკის მიღწევის შემდეგ მცირდება ადამიანის შრომისუნარიანობა და...

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ძირითადი ღონისძიებები

სოციალური დაცვის სახეები შეიძლება დავყოთ 2 ძირითად ჯგუფად: ფულადი გასაცემლები და არაფულადი სარგებელი. ფულადი...

პროგრამები ხანდაზმულთათვის – კვლევის ანგარიში

წინამდებარე კვლევა ჩატარდა ფარგლებში პროექტისა: „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა ხანდაზმულებისთვის საქართველოში - არსებული სერვისები...