სულიერების ასპექტი

სულიერების
შეფასება
• სულიერება წარმოადგენს იმ პოზიტიური ძალას, რომელიც ეხმარება ადამიანს შეცვალოს ავადყოფნის გამოცდილება და მოახდინოს ფასეულობათა გადაფასება;
• მოუგვარებელი სულიერი ტკივილი უარყოფითად მოქმედებს ცხოვრების ხარისხზე და განაპირობოს ჯანმრთელობის გაუარესებას და ტანჯვას.
• ამიტომ მნიშვნელოვანია , რომ მოხდეს პაციენტის სულიერი მდგომარეობის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში სულიერი მხარდაჭერა იქნება ეს სულიერი ლიდერის, რელიგიური მსახურის, ფსიქოთერაპევტის ჩართულობა თუ უბრალოდ მეგობართან და ან ოჯახის წევრთან გულახდილი საუბარი.
სულიერება წარმოადგენს ჩვენს მცდელობას, ამოვხსნათ და ვიპოვოთ პასუხები ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე როგორიცაა ცხოვრება, დანიშნულება, სიკვდილის შემდგომი ცხოვრება და ა.შ. ყოველ ჩვენთაგანს უფიქრია თუ უმსჯელია ამ საკითხებზე, თუმცა ყოველივე ეს იძენს სულ სხვა ელფერს განუკურნებელი და სიცოცხლისშემზღუდველი დაავადებების შემთხვევაში.
ზოგიერთი ადამიანი საკუთარი რწმენის საფუძველზე ახერხებს სიმშვიდის მოპოვებას; ზოგიერთი ადამიანი კი სხვებისგან ითხოვს თანადგომას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ყურადღებით მოვუსმინოთ და გავიზიაროთ ადამიანისვის მნიშვნელოვანი წუხილები და შეძლებისმაგვარად მაქსიმალურად გავუწიოთ დახმარება. გასაუბრებისას აღმოჩენილი ნიშნები შესაძლოა დამხმარე აღმოჩნდეს მზრუნველობის სწორად დაგეგმვასა თუ მართვაში:

მსგავსი ამბები

შინმოვლის სტანდარტები

შინმოვლის სტანდარტები >> იხილეთ ბმული

შინმოვლის კონცეფცია

შინმოვლის კონცეფცია

შინმოვლის ტექნიკური რეგლამენტი

აღნიშნული დოკუმენტის მიზანია შინმოვლის მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრა და შედეგად, შინმოვლის მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. წინამდებარე...

საყოფაცხოვრებო-ტექნიკური ჩარევის კითხვარი

საყოფაცხოვრებო-ტექნიკური ჩარევის კითხვარი

ბართელის ინდექსი

ბართელის ინდექსი

შარდის შეკავება და შეუკავებლობა

საშარდე სისტემის სიმპტომები საშარდე სისტემის დარღვევებიდან ყველაზე ხშირია შარდის შეუკავებლობა და დიზურია. შეუკავებლობა მიზეზი: გარეთა საშარდე...