ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ძირითადი ღონისძიებები

სოციალური დაცვის სახეები შეიძლება დავყოთ 2 ძირითად ჯგუფად: ფულადი გასაცემლები და არაფულადი სარგებელი.

 1. ფულადი გასაცემლები:
 • სახელმწიფო პენსია;
 • საარსებო შემწეობა სიღარიბეში მცხოვრები ხანდაზმულებისთვი;ს
 • მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები ხანდაზმულებისათვის შეღავათები (პენსიაზე
  ყოველთვიური დანამატი, სოციალურ პაკეტზე დანამატი, კომუნალური სუბსიდია);
 • საყოფაცხოვრება სუბსიდია.
 1. არაფულადი სარგებელი:
 • ხანდაზმულთა საცხოვრისები (პანსიონატები და სათემო ორგანიზაციები);
 • დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა
  (სმენის აპარატები, ყავარჯები, ხელჯოხები, სავარძელ-ეტლები და სხვა);
 • შინმოვლის თანადაფინანსება (თბილისსა და რამდენიმე მუნიციპალიტეტში);
 • დღის ცენტრი;
 • ომის მონაწილეთა რეაბილიტაცია.

 

იხილეთ სრული ინფორმაცია
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

მსგავსი ამბები

სამი ისტორია

  მოვხუცდი და თვალის ჩინი დავკარგე. მხოლოდ ბუნდოვან ლანდებს ვხედავდი და უიმედობამაც მომიცვა. მეგონა, ასე...

ხანდაზმულთა ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

  ხანდაზმულებს საქართველოში შეუძლიათ ისარგებლონ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით. მათგან...

ხანდაზმულთა სოციალური მდგომარეობა საქართველოში

  ხანდაზმულობის ძირითადი გამოწვევა არის ის, რომ გარკვეული ასაკის მიღწევის შემდეგ მცირდება ადამიანის შრომისუნარიანობა და...

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ძირითადი ღონისძიებები

სოციალური დაცვის სახეები შეიძლება დავყოთ 2 ძირითად ჯგუფად: ფულადი გასაცემლები და არაფულადი სარგებელი. ფულადი...

პროგრამები ხანდაზმულთათვის – კვლევის ანგარიში

წინამდებარე კვლევა ჩატარდა ფარგლებში პროექტისა: „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა ხანდაზმულებისთვის საქართველოში - არსებული სერვისები...